Kapitalske naložbe v postopku prodaje

Družbe v postopku prodaje.

Kapitalske naložbe v postopku prodaje

 

Postopki v teku

Nova Ljubljanska banka, d. d.

Abanka, d. d.