Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 5. 6. 2015

Slovenski državni holding, d. d., je prejel Osnovni certifikat »Družini prijazno podjetje«

Slovenski državni holding, d. d. (SDH) je dne 15. maja 2015 prejel Osnovni certifikat »Družini prijazno podjetje«. Za sodelovanje v postopku pridobitve tega certifikata smo se odločili, ker želimo v prihodnje izboljšati upravljanje s človeškimi viri, predvsem pri usklajevanju poklicnega in družinskega življenja zaposlenih. Za ta namen je bila oblikovana posebna projektna skupina sedmih zaposlenih, med njimi dveh predstavnikov sveta delavcev, ki je izmed nabora ukrepov izbrala 15 takih, ki bi bodo po njihovem mnenju pomembno vplivali na izboljšanje usklajevanja poklicnega in družinskega življenja. Ta predlog je potrdila tudi uprava SDH.

 

Izbrani ukrepi, ki jih bomo v obdobju od maja 2015 do maja 2018 implementirali v delovanje Družbe so naslednji:   

 

 • Komuniciranje z zaposlenimi,
 • Komuniciranje z zunanjo javnostjo,
 • Mnenjske raziskave med zaposlenimi,
 • Izobraževanje/informiranje za vodilne za področje usklajevanja dela in družine,
 • Časovni konto,
 • Skrajšan delovni čas zaradi družinskih obveznosti,
 • Dodatni dnevi odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih razlogov,
 • Otroški časovni bonus,
 • Delovna srečanja/zbori zaposlenih,
 • Filozofija/načela vodenja,
 • Kodeks poslovanja družbe,
 • Vključitev tematike usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja v letne razgovore,
 • Ponovno vključevanje po daljši odsotnosti,
 • Psihološko svetovanje in pomoč,
 • Otroci v organizaciji.

 

Nazaj na novice