Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 14. 12. 2018

Obvestilo po stabilizaciji in izvršitev opcije presežne dodelitve delnic Nova Ljubljanska banka d.d.

Opcija presežne dodelitve je bila v celoti izvršena.

Deutsche Bank AG, London Branch, J.P. Morgan Securities plc, Citigroup Global Markets Limited in WOOD & Company Financial Services, a.s., kot organizatorji v zvezi s ponudbo javnosti ("ponudba") delnic Nove Ljubljanske Banke d.d. ("družba"), so danes podali obvestilo o izvršitvi opcije presežne dodelitve, ki jo je podelil Slovenski državni holding d.d. glede 1,181,819 navadnih delnic družbe ("presežne delnice ") po ponudbeni ceni 51.5 EUR za presežno delnico ("opcija presežne dodelitve"). Poravnava opcije presežne dodelitve bo izvršena 18. decembra 2018.

Vključno z izvršitvijo opcije presežne dodelitve, celoten obseg ponudbe znaša 13,000,000 navadnih delnic (v obliki navadnih delnic ali globalnih potrdil o lastništvu (GDR)), kar predstavlja 65 odstotka izdanih navadnih delnic družbe.

Več informacij lahko najdete v objavi, ki sta jo naznanila SDH in NLB. Informacije iz objave niso dostopne posameznikom, ki prebivajo v Združenih državah Amerike, Kanadi, Avstraliji in na Japonskem, zaradi zakonodaje o vrednostnih papirjih, ki velja v teh državah. Zaradi navedenega je objava na voljo na spletni strani z omejenim dostopom: https://www.nlb.si/ponudba-delnic-javnosti

Nazaj na novice