Največje družbe

Predstavitev 20 največjih družb RS z osebnimi izkaznicami in podatki za leto 2015

(opomba: predstavitve so iz Letnega poročila upravljanja kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2015,

podatki se posodabljajo vsako leto oktobra ob izdaji letnega poročila).
 

Zap. št. Družba  
1. Abanka, d.d. Več...
2. Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS, d. d.

Več ...

3. Elektro Celje, d. d. Več ...
4. Elektro gorenjska, d. d., Kranj Več ...
5. Elektro Ljubljana, d. d. Več ...
6. Elektro Maribor, d. d. Več ...
7. Elektro Primorska, d. d. Več ...
8. GEN energija, d. o. o. Več ...
9. Geoplin, d. o. o. Več ...
10. Holding slovenske elektrarne, d. o. o. Več ...
11. Krka, d.d. Več...
12. Luka Koper, d. d. Več ...
13. Nova ljubljanska banka, d. d. Več ...
14. Petrol, d. d. Več ...
15. Pošta Slovenije, d. o. o. Več ...
16. SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, d. d. Več ...
17. SIJ – SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA, d. d. Več ...
18. Slovenske železnice, d. o. o. Več ...
19. Telekom Slovenije, d. d. Več...
20. Zavarovalnica Triglav, d. d. Več ...