Postopki v teku

 

 

Javno zbiranje ponudb za nakup delnic in poslovnih deležev v družbah v imetništvu Republike Slovenije in v imetništvu Slovenskega državnega holdinga, d.d.