Seznam kapitalskih naložb države na dan 30. 9. 2017: pdf.