28.9.2017

DTK Murka, družba tveganega kapitala, d. o. o.

Poročilo