31.7.2017

Prvi sklad, družba tveganega kapitala, d. o. o.

Poročilo