9.6.2017

SDH ne more nadaljevati s postopkom javne ponudbe delnic NLB

V zvezi s postopkom javne ponudbe delnic Nove Ljubljanske banke, d. d. (IPO), Vlada RS, kot skupščina SDH, ni soglašala s predlagano minimalno ponudbeno ceno in razponom ponudbene cene za delnico Nove Ljubljanske banke, d. d., zato SDH ne more nadaljevati z aktivnostmi v zvezi s postopkom IPO Nove Ljubljanske banke, d. d.