26.4.2017

Revidirano Letno poročilo družbe in skupine Slovenski državni holding, d. d., za leto 2016

V skladu z določili 109. 110. in 111. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, družba Slovenski državni holding, d. d., objavlja revidirano nekonsolidirano in konsolidirano nepotrjeno letno poročilo za poslovno leto 2016. S strani nadzornega sveta potrjeno letno poročilo bo družba objavila naknadno po obravnavi na nadzornem svetu družbe.

 

Letno poročilo 2016