31.3.2017

Objava nerevidiranih nekonsolidiranih računovodskih izkazov za leto 2016

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in Zakona o trgu finančnih instrumentov Slovenski državni holding, d. d., Ljubljana, v priponki objavlja nerevidirane nekonsolidirane računovodske izkaze za obdobje januar - december 2016.

 

SDH je za potrebe državne statistike dne 31. 3. 2017 nerevidirane nekonsolidirane računovodske izkaze za leto 2016 predložil Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.

 

Priloga: Nerevidirani nekonsolidirani računovodski izkazi za obdobje januar - december 2016