17.3.2017

Vabilo na izobraževalno srečanje 7/2017

POSLOVODNIM IN NADZORNIM ORGANOM DRUŽB V DELNI

IN VEČINSKI LASTI RS IN SDH

vsem članom organov

 

 

USPEŠNO IN UČINKOVITO UPRAVLJANJE TVEGANJ POVEZANIH Z ZUNANJIMI IZVAJALCI

 

Datum izvedbe: četrtek, 30. marec 2017, od 14.00 do 16.00

Lokacija: Uradni list (Rotonda), Dunajska 167, Ljubljana (dvorana v pritličju, parkiranje v lastni režiji: garaža Smelt, LPP: 6, 8, 11).

 

Spoštovani,

vljudno vas vabimo, da se udeležite osmega izobraževalnega srečanja, ki bo organizirano v četrtek, 30. marca 2017, od 14. ure do 16. ure v dvorani Uradnega lista, Dunajska 167, Ljubljana (Rotonda, dvorana v pritličju).

 

V gospodarskih družbah je izpostavljanje tveganjem za dosego donosov nujno. Za doseganje večjih donosov se družbe pogosto odločajo, da del aktivnosti prenesejo v zunanje izvajanje. Pri tem pa je pomembno, da se družba zaveda, katerim tveganjem se s tem dodatno izpostavi, sprejme odločitev glede ciljne izpostavljenosti tveganje in ukrepe za zmanjševanje izpostavljenosti,… Tudi člani nadzornih svetov morajo ta tveganja prepoznati in zahtevati ustrezno poročanje, zlasti o vzpostavljenih sistemih upravljanja tveganj, povezanih z zunanjimi izvajalci.

 

Vsebina:

  • Kako prepoznati tveganja, povezana z zunanjimi izvajalci (po klasičnem predavanju sledi kratka delavnica: primeri prakse, udeleženci skušajo sami prepoznati potencialna tveganja, skupaj predebatiramo).
  • Dobre prakse: kako vzpostaviti uspešen in učinkovit sistem upravljanj tveganj.
  • Kakšna je vloga članov nadzornega sveta: kaj je potrebno oz. smiselno spremljati, kakšno poročanje lahko pričakujete / zahtevate,…

 

Komu je izobraževanje namenjeno:

  • članom nadzornih svetov.

 

Način izvedbe: kombinacija klasičnega predavanje in kratke delavnice.

 

Predavateljica: Polona Pergar Guzaj

 

Polona Pergar Guzaj, predsednica IIA – Slovenskega inštituta in direktorica družbe 4E, pomoč pri upravljanju organizacij in obvladovanju prevar, d.o.o. in drugi člani IIA – Slovenskega inštituta, zaposleni v različnih organizacijah.

 

Izobraževalno srečanje je brezplačno in poteka v organizaciji Slovenskega državnega holdinga.

 

Prosimo, da zaradi lažje organizacije izobraževanja, vašo udeležbo potrdite preko prijavnice zgoraj, najkasneje do 29. marca 2017.

 

Veselimo se srečanja z vami in vas lepo pozdravljamo.