Leto:
2017
2016
2015
2014
2013
 

Sporočila za javnost

5.5.2017

Regres 2017

Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., je na podlagi 131. člena Zakona o delovnih razmerjih in skladno s 4. poglavjem Priporočil in pričakovanj SDH ...

Več...
26.4.2017

Revidirano Letno poročilo družbe in skupine Slovenski državni holding, d. d., za leto 2016

V skladu z določili 109. 110. in 111. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, družba Slovenski državni holding, d. d., objavlja revidirano nekonsolidirano in konsolidirano nepotrjeno letno poročilo za poslovno leto 2016.

Več...
25.4.2017

Obvestilo o prodaji delnic družbe Intertrade ITA, d. d.

Na podlagi veljavne zakonodaje in Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, objavlja Slovenski državni holding d. d., naslednje sporočilo: Slovenski državni holding, d. d. je dne 24. 4. 2017 s kupcem INTERRA d. o. o. podpisal Pogodbo o prodaji in nakupu delnic družbe Intertrade ITA, d. d.

Več...
24.4.2017

Igor Kržan je novi član nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga

Ljubljana, 24. april 2017 – SDH je danes prejel sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani, s katerim je bil za člana nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga, d. d. (SDH) imenovan Igor Kržan. Mandat člana traja toliko časa, dokler pristojne institucije v rednem postopku ne bodo imenovale novega člana oz. članov nadzornega sveta SDH. Sodišče je na podlagi priložene dokumentacije, h kateri so bile predložene tudi vse predpisane izjave, ugotovilo, da je izkazan pravni interes o imenovanju ter da predlagani član izpolnjuje vse pogoje skladno z ZGD-1 in ZSDH-1 za imenovanje na funkcijo člana NS SDH.

Več...
21.4.2017

SDH imenoval novega pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto

Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d. (SDH) je ob predhodnem soglasju nadzornega sveta SDH za pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto na SDH imenovala ...

Več...
21.4.2017

Obrazložitev nasprotnega volilnega predloga Slovenskega državnega holdinga, d. d., na skupščini Telekom Slovenije, d. d.

Slovenski državni holding, d.d. (v nadaljevanju: predlagatelj), na podlagi določbe 19. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14) po lastni presoji v imenu in za račun Republike Slovenije upravlja kapitalske naložbe Republike Slovenije, med drugim tudi naložbo v družbi Telekom Slovenije, d. d.

Več...
31.3.2017

Objava nerevidiranih nekonsolidiranih računovodskih izkazov za leto 2016

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in Zakona o trgu finančnih instrumentov Slovenski državni holding, d. d., Ljubljana, v priponki objavlja nerevidirane nekonsolidirane računovodske izkaze za obdobje januar - december 2016.

Več...
13.3.2017

Odziv predsednice uprave SDH Lidije Glavina na poročanje nekaterih medijev

Vse očitke medijev o neresničnih navedbah o mojih delovnih izkušnjah popolnoma zavračam. Ob prijavi na razpis za predsednika uprave SDH sem predložila vsa dokazila ...

Več...
13.3.2017

Evropska komisija v svoji oceni napredka obravnavala tudi uspešnost upravljanja kapitalskih naložb države

Evropska komisija je v svojem dokumentu o oceni napredka pri strukturnih reformah, preprečevanju in odpravljanju makroekonomskih neravnotežij ter rezultati poglobljenih pregledov v skladu z Uredbo (EU) št. 1176/2011, ki je bilo predstavljeni v petek, dne 10. marca 2017 obravnavala tudi uspešnost upravljanja kapitalskih naložb države.

Več...
6.3.2017

Uvedba Portala Kadrovske komisije SDH

Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., (v nadaljevanju: uprava SDH) v sodelovanju s Kadrovsko komisijo SDH pripravila digitalizirano, uporabniku prijazno in preko spleta dosegljivo poslovno rešitev, ki ponuja učinkovit pregled nad vnesenimi podatki in informacijami o uporabniku: Portal Kadrovske komisije SDH.

Več...
24.2.2017

Obvestilo o sprejemu prevzemne ponudbe za družbo Paloma, d. d.

Na podlagi veljavne zakonodaje in Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, objavlja Slovenski državni holding d. d., naslednje sporočilo:

Več...
21.2.2017

Republika Slovenija pridobila delež v družbi Petrol, d. d.

SDH sporoča, da je NLB d.d. v začetku februarja 2017 sprejela ponudbo Republike Slovenije...

Več...
20.2.2017

Informacija glede prodajnega postopka družbe Cimos

DUTB je kot koordinator prodajnega postopka družbe Cimos d. d. danes ob 13.15 uri prejela uradno sporočilo investitorja o nameravani objavi glede odstopa iz prodajnega postopka,...

Več...
19.1.2017

Vlada RS podala soglasje k Letnemu načrtu upravljanja kapitalskih naložb za leto 2017 in k Merilom za merjenje uspešnosti družb s kapitalsko naložbo države

Vlada RS je na seji dne 19. januarja 2017 podala soglasje k Letnemu načrtu upravljanja kapitalskih naložb za leto 2017, ki ga je SDH skladno z ZSDH-1 pripravil na podlagi Strategije upravljanja kapitalskih naložb države. Letni načrt opredeljuje podrobne cilje SDH pri upravljanju posameznih naložb ter ukrepov in usmeritev za doseganje teh ciljev.

Več...
Stran:    12