Leto:
2017
2016
2015
2014
2013
 

Informacije s sej NS SDH

15.5.2017

Informacija s seje NS SDH z dne 15. 5. 2017

Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), se je dne 15. 5. 2017 sestal na izredni seji,...

Več...
8.5.2017

Informacija s seje NS SDH z dne 8. 5. 2017

Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d., se je dne 8. 5. 2017 sestal na redni seji...

Več...
21.4.2017

Informacija s seje NS SDH z dne 21. 4. 2017

Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), se je dne 21. 4. 2017 sestal na redni seji.

Več...
30.3.2017

Informacija s seje NS SDH z dne 29. 3. 2017

Dne 29. marca 2017 se je sestal nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), ki je obravnaval osnutek Nekonsolidiranega in konsolidiranega letnega poročila za leto končano 31. 12. 2016.

Več...
22.2.2017

NS SDH imenoval za predsednico uprave SDH gospo Lidijo Glavina

Nadzorni svet je dne 22. 2. 2017 zaključil postopek izbora predsednika in člana uprave Slovenskega državnega holdinga, d. d. ...

Več...
22.2.2017

Informacija s seje NS SDH z dne 22. 2. 2017

Dne 22. februarja 2017 se je sestal nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH) in v skladu s ...

Več...
11.1.2017

Informacija s seje NS SDH z dne 11. 1. 2017

Dne 11. januarja 2017 se je sestal nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH).

Več...