Upravljamo kapitalske naložbe RS in SDH

 

Vodimo postopke prodaj naložb

 

Poravnavamo obveznosti 

 

Sodelujemo v postopkih denacionalizacije

 
 
 
 
12.7.2017

Odziv Slovenskega državnega holdinga na različna pisanja in izjave deležnikov Luke Koper, d. d.

Dne 11. julija 2017 je Slovenski državni holding, d. d. (SDH) v medijih zasledil izjave predstavnikov Sindikata žerjavistov pomorskih dejavnosti, dne 7. julija 2017 pa je SDH prejel nepodpisano pismo Sveta delavcev Luke Koper, d. d. naslovljeno na predsednico uprave SDH, Lidijo Glavina.

Več...
 
Sporočila za javnost
27.7.2017

Podpisana pogodba o prodaji in nakupu poslovnih deležev v družbah Geoplin, d. o. o. in Plinhold, d. o. o.

Slovenski državni holding, d. d. je dne 26. 7. 2017, v imenu Republike Slovenije, z Zavarovalnico Triglav, d. d. in njeno odvisno družbo Salnal, d. o. o. (v 100 % lasti Zavarovalnice Triglav, d. d.) ter družbo PETROL, d. d., Ljubljana, po dolgotrajnih pogajanjih uskladil in podpisal Pogodbo o prodaji in nakupu poslovnih deležev v družbah Geoplin, d.o.o. in Plinhold, d. o. o.

Več...
Skupščine družb
26.7.2017

Nafta Lendava, d. o. o.

Poročilo o sklepih ustanovitelja za družbo Nafta Lendava, d. o. o., z dne 25. 7. 2017

Več...
Skupščine družb
26.7.2017

Slovenske železnice, d. o. o.

Poročilo o sklepih ustanovitelja družbe Slovenske železnice, d. o. o. z dne 25. 7. 2017

Več...
 
Skupščine družb
21.7.2017

VGP Novo mesto, d. d.

Poročilo o poteku skupščine družbe VGP Novo mesto, d. d. z dne 20. 7. 2017

Več...
Skupščine družb
18.7.2017

Rudnik Žirovski vrh, d. o. o.

Poročilo o sklepih ustanovitelja družbe RŽV, d. o. o. z dne 17. 7. 2017

Več...
Skupščine družb
18.7.2017

EGS-RI, d. o. o.

Poročilo o sklepih ustanovitelja družbe EGS-RI, d. o. o., z dne 17. 7. 2017

Več...