Upravljamo kapitalske naložbe RS in SDH

 

Vodimo postopke prodaj naložb

 

Poravnavamo obveznosti 

 

Sodelujemo v postopkih denacionalizacije

 
 
 
 
9.10.2017

Odprti javni poziv zainteresiranim posameznikom za člane nadzornega sveta družb v upravljanju Slovenskega državnega holdinga, d. d.

Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d. (v nadaljevanju: uprava SDH) je v medijih objavila odprti javni poziv zainteresiranim posameznikom za člane nadzornega sveta družb v upravljanju Slovenskega državnega holdinga, d. d.

Več...
 
Sporočila za javnost
17.10.2017

Podpis Dogovora o razvezi sporazuma o skupnem nastopu pri prodaji delnic družbe UNIOR, d.d.

V skladu z določili 109. 110. in 111. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, družba Slovenski državni holding, d. d., objavlja naslednje sporočilo:

Več...
Javno zbiranje ponudb
17.10.2017

Objava oglasa za javno zbiranje ponudb za nakup delnic in poslovnih deležev

Slovenski državni holding, d. d., in Kapitalska družba, d. d., objavljata oglas za javno zbiranje ponudb za nakup delnic in poslovnih deležev.

Več...
Skupščine družb
13.10.2017

DARS, d. d.

Poročilo o poteku skupščine DARS, d. d., z dne 11. 10. 2017

Več...
 
Skupščine družb
12.10.2017

Abanka, d. d.

Poročilo o poteku skupščine družbe Abanka, d. d., z dne 11. 10. 2017

Več...
Informacije s sej NS SDH
11.10.2017

Informacija s seje NS SDH z dne 10. 10. 2017

Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), se je dne 10. 10. 2017 sestal na redni seji, kjer se je, med drugim, seznanil tudi z Informacijo o stanju in pomembnejših aktivnostih ...

Več...
Sporočila za javnost
9.10.2017

Odziv na članek objavljen v Dnevniku dne 29. 9. 2017

V članku z naslovom »Nova taktika za odganjanje novinarjev« avtorice Urške Rus, ki je bil objavljen 29. septembra 2017, na strani 3, je zapisanih nekaj zavajajočih navedb, ki jih v nadaljevanju zanikamo in pojasnjujemo s podajanjem točnih dejstev.

Več...