Upravljamo kapitalske naložbe RS in SDH

 

Vodimo postopke prodaj naložb

 

Poravnavamo obveznosti 

 

Sodelujemo v postopkih denacionalizacije

 
 
 
 
20.10.2016

Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d., objavlja mednarodni razpis

Slovenski državni holding, d. d. (SDH), je družba v 100 % lasti Republike Slovenije (RS). Njene glavne naloge so upravljanje kapitalskih naložb RS in SDH, vodenje postopkov prodaj kapitalskih naložb v posredni in neposredni lasti RS, sodelovanje v postopkih denacionalizacije in poravnavanje obveznosti po Zakonu o denacionalizaciji in drugih zakonih.

Več...
 
Sporočila za javnost
19.10.2016

Slovenski državni holding Državnemu zboru poslal Letno poročilo upravljanja kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2015

Ljubljana, 19. oktober 2016 – Slovenski državni holding, d. d. (SDH) je na podlagi 67. člena ZSDH-1, ki nalaga spremljanje učinkovitosti poslovanja državnih družb, pripravil Letno poročilo upravljanja kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2015. SDH je ob tem upošteval tudi priporočila dobre prakse, zapisane v Smernicah OECD za korporativno upravljanje družb v državni lasti. Trend rasti dividendnih izplačil se nadaljuje: več dividend za RS in SDH.

Več...
Skupščine družb
14.10.2016

Studentenheim Korotan, GmbH

Poročilo o sklepu ustanovitelju družbe Studentenheim Korotan, GmbH, z dne 11. 10. 2016

Več...
Sporočila za javnost
14.10.2016

Podpis kupoprodajne pogodbe za prodajo Cimosa družbi TCH Cogeme

Ljubljana, 14. oktober 2016 - Glavni izvršni direktor Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) Imre Balogh, predsednica uprave Slovenskega državnega holdinga (SDH) Lidia Glavina in drugi lastniki Cimosa so danes z glavnim izvršnim direktorjem TCH Cogeme Ginom Bertijem podpisala kupoprodajno pogodbo za prodajo Cimosa. Vrednost celotne transakcije znaša 110 milijonov evrov, posel bo predvidoma zaključen v prvem četrtletju 2017, ko bodo izpolnjeni vsi odložni pogoji.

Več...
 
Skupščine družb
14.10.2016

HSE, d. o. o.

Sklep ustanovitelja družbe HSE, d. o. o. z dne 13. 10. 2016

Več...
Sporočila za javnost
13.10.2016

SDH v sodelovanju z družbo Polzela začenja postopek iskanja dolgoročnega investitorja

Po uspešno izvedeni dokapitalizaciji družbe Polzela, d. d., v mesecu avgustu 2016 v višini 2,1 milijona EUR, s katero sta Slovenski državni holding, d. d. (SDH), in Republika Slovenija (RS) postala 100 % lastnika družbe, SDH v sodelovanju z družbo Polzela, d. d. (Polzela), začenja postopek iskanja dolgoročnega investitorja, ki bo družbi Polzela lahko zagotovil dodatni kapital, nadaljnji razvoj, znanje in dostop do novih trgov.

Več...
Sporočila za javnost
13.10.2016

Javno vabilo k oddaji izjave interesa za dokapitalizacijo družbe Polzela, d. d.

Po uspešno izvedeni dokapitalizaciji družbe Polzela, d. d., v mesecu avgustu 2016 v višini 2,1 milijona EUR, s katero sta Slovenski državni holding, d. d. (v nadaljevanju: SDH), in Republika Slovenija (v nadaljevanju: RS) postala 100 % lastnika družbe, SDH v sodelovanju z družbo Polzela, d.d., začenja postopek iskanja dolgoročnega investitorja, ki bo družbi Polzela, d.d., lahko zagotovil dodatni kapital, nadaljnji razvoj, znanje in dostop do novih trgov.

Več...