Upravljamo kapitalske naložbe RS in SDH

 

Vodimo postopke prodaj naložb

 

Poravnavamo obveznosti 

 

Sodelujemo v postopkih denacionalizacije

 
 
 
 
25.8.2017

Odziv Slovenskega državnega holdinga glede interpretacij študije priznane mednarodne svetovalne družbe McKinsey & Company s strani uprave Luke Koper

Dne 28. julija 2017 je potekal periodični sestanek z upravo in nadzornim svetom Luke Koper, d. d., kjer je bila študija McKinsey & Company predstavljena in kjer je bilo dogovorjeno, da bo nadaljnja obravnava potekala na eni od prihodnjih sej NS, kjer bodo zavzeli skupno stališče. NS Luke Koper, d. d. se do študije uradno očitno še ni opredelil, saj je še ni obravnaval, pri čemer je uprava družbe Luke Koper, d. d. dne 23. 8. 2017 na SEOnetu Ljubljanske borze pohitela z objavo komentarjev v obliki odgovora Kristjanu Verbiču iz VZMD z dne 22. 8. 2017.

Več...
 
Sporočila za javnost
22.9.2017

Nerevidirano konsolidirano in nekonsolidirano polletno poročilo 2017

SDH objavlja Nerevidirano konsolidirano in nekonsolidirano polletno poročilo 2017 SDH in Skupine SDH

Več...
Izobraževanje za družbe
21.9.2017

Vabilo na izobraževalno srečanje 14/2017

Tema: Zdravi zaposleni = boljši poslovni rezultati/Ali dovolj dobro obvladujemo psihosocialne dejavnike tveganja?; Datum izvedbe: četrtek, 12. oktober 2017; Lokacija: Uradni list (Rotonda), Dunajska 167, Ljubljana (dvorana v pritličju; parkiranje v lastni režiji: garaža Smelt, LPP: 6, 8, 11).

Več...
Informacije s sej NS SDH
15.9.2017

Informacija s seje NS SDH z dne 14. 9. 2017

Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), se je dne 14. 9. 2017 sestal na redni seji, kjer je, med drugim, obravnaval tudi Poročilo o izvajanju dejavnosti pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto za obdobje od 1. 6. do 31. 8. 2017 in Polletno poročilo SDH in Skupine SDH za leto 2017.

Več...
 
Zaposlitve
12.9.2017

Slovenski državni holding, d. d., objavlja prosto delovno mesto POSLOVNEGA SEKRETARJA (m/ž)

Uprava SDH objavlja javni razpis za delovno mesto poslovnega sekretarja, s katerim vabi k prijavi kandidate, ki izpolnjujejo spodaj navedene pogoje za razpisano delovno mesto.

Več...
Skupščine družb
8.9.2017

NLB, d. d.

Poročilo o poteku skupščine družbe NLB, d. d., z dne 8. 9. 2017

Več...
Skupščine družb
7.9.2017

Perutnina Ptuj, d. d.

Razkritje SDH o neudeležbi na skupščini družbe Perutnina Ptuj, d. d.

Več...
 
 
 
HITRE POVEZAVE
 
Seznam naložb v upravljanju
Prodaja naložb
Priporočila družbam
Kodeks upravljanja
Strategija upravljanja kapitalskih naložb države

PRIJAVE KANDIDATOV ZA NADZORNE SVETE DRUŽB

KOLEDAR SKUPŠČIN

 

14/2017: Zdravi zaposleni = boljši poslovni rezultati; Ali dovolj dobro obvladujemo psihosocialne dejavnike tveganja?

  PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE
 

  ANONIMNA PRIJAVA