Upravljamo kapitalske naložbe RS in SDH

 

Vodimo postopke prodaj naložb

 

Poravnavamo obveznosti 

 

Sodelujemo v postopkih denacionalizacije

 
 
 
 
4.8.2016

Dopolnitev nadzornega sveta NLB, d. d., s štirimi novimi člani

Slovenski državni holding, d. d., (SDH) je na 27. skupščini delničarjev Nove Ljubljanske banke, d. d., (NLB) ki je potekala 4. 8. 2016, skladno s svojimi pristojnostmi, določenimi v Zakonu o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1) ...

Več...
 
Skupščine družb
26.8.2016

Casino Bled, d.d.

Poročilo o skupščini družbe Casino Bled, d. d. z dne 24. 8. 2016

Več...
Sporočila za javnost
19.8.2016

Obvestilo o vpisu in vplačilu delnic v postopku dokapitalizacije družbe Polzela, d. d.

V postopku dokapitalizacije družbe Polzela, d.d. je Republika Slovenija skladno s skupščinskim sklepom z dne 2.8.2016 vpisala in vplačala 1.500.000 navadnih imenskih ...

Več...
Izobraževanje za družbe
17.8.2016

Vabilo na izobraževalno srečanje 11/2016

Datum izvedbe: četrtek, 8. september 2016, od 14.00 do 16.00 Lokacija: Uradni list (Rotonda), Dunajska 167, Ljubljana (dvorana v pritličju, parkiranje v lastni režiji: garaža Smelt, LPP: 6, 8, 11).

Več...
 
Sporočila za javnost
12.8.2016

SDH je dne 12. avgusta 2016 poslal na ministrstvo za finance predlog sprememb Strategije

Slovenski državni holding, d. d. (SDH) je kot upravljavec državnega premoženja skladno z 2. in 3. odstavkom 29. člena ZSDH-1 in na podlagi določila 7. poglavja Odloka o strategiji upravljanja kapitalskih naložb države (Strategija)...

Več...
Skupščine družb
11.8.2016

Slovenske železnice, d. o. o.

Sklep ustanovitelja družbe Slovenske železnice, d. o. o. z dne 9. 8. 2016

Več...
Sporočila za javnost
10.8.2016

Obvestilo o plačilu kupnine terjatev in obveznic v zvezi z družbo Sava, d.d.

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (DUTB) kot odstopnica, ter Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. (KAD) in Slovenski državni holding, d.d. (SDH), kot prevzemnika, so dne 15.7.2016 sklenili pogodbo...

Več...
 
 
 
HITRE POVEZAVE
 
Seznam naložb v upravljanju
Prodaja naložb
Priporočila družbam
Kodeks upravljanja
Prijave kandidatov za NS
Strategija upravljanja kapitalskih naložb države
KOLEDAR SKUPŠČIN

 

 

11/2016: Nadzor uresničevanja poslovnih strategij v državnih podjetjih

  PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE
 

  ANONIMNA PRIJAVA