Upravljamo kapitalske naložbe RS in SDH

 

Vodimo postopke prodaj naložb

 

Poravnavamo obveznosti 

 

Sodelujemo v postopkih denacionalizacije

 
 
 
 
24.4.2017

Igor Kržan je novi član nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga

Ljubljana, 24. april 2017 – SDH je danes prejel sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani, s katerim je bil za člana nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga, d. d. (SDH) imenovan Igor Kržan. Mandat člana traja toliko časa, dokler pristojne institucije v rednem postopku ne bodo imenovale novega člana oz. članov nadzornega sveta SDH. Sodišče je na podlagi priložene dokumentacije, h kateri so bile predložene tudi vse predpisane izjave, ugotovilo, da je izkazan pravni interes o imenovanju ter da predlagani član izpolnjuje vse pogoje skladno z ZGD-1 in ZSDH-1 za imenovanje na funkcijo člana NS SDH.

Več...
 
Skupščine družb
25.4.2017

Telekom Slovenije, d. d.

Poročilo o poteku skupščine družbe Telekom Slovenije, d. d., z dne 21. 4. 2017

Več...
Sporočila za javnost
25.4.2017

Obvestilo o prodaji delnic družbe Intertrade ITA, d. d.

Na podlagi veljavne zakonodaje in Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, objavlja Slovenski državni holding d. d., naslednje sporočilo: Slovenski državni holding, d. d. je dne 24. 4. 2017 s kupcem INTERRA d. o. o. podpisal Pogodbo o prodaji in nakupu delnic družbe Intertrade ITA, d. d.

Več...
Informacije s sej NS SDH
21.4.2017

Informacija s seje NS SDH z dne 21. 4. 2017

Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), se je dne 21. 4. 2017 sestal na redni seji.

Več...
 
Sporočila za javnost
21.4.2017

Obrazložitev nasprotnega volilnega predloga Slovenskega državnega holdinga, d. d., na skupščini Telekom Slovenije, d. d.

Slovenski državni holding, d.d. (v nadaljevanju: predlagatelj), na podlagi določbe 19. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14) po lastni presoji v imenu in za račun Republike Slovenije upravlja kapitalske naložbe Republike Slovenije, med drugim tudi naložbo v družbi Telekom Slovenije, d. d.

Več...
Sporočila za javnost
21.4.2017

SDH imenoval novega pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto

Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d. (SDH) je ob predhodnem soglasju nadzornega sveta SDH za pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto na SDH imenovala ...

Več...
Skupščine družb
20.4.2017

Varnost sistemi, d. o. o.

Poročilo o poteku skupščine družbe Varnost sistemi, d. o. o., z dne 23. 3. 2017

Več...