Upravljamo kapitalske naložbe RS in SDH

 

Vodimo postopke prodaj naložb

 

Poravnavamo obveznosti 

 

Sodelujemo v postopkih denacionalizacije

 
 
 
 
20.6.2017

SDH na upravo družbe Luka Koper naslovil zahtevo za podrobnejša pojasnila glede poslovanja družbe

Dne 20. 6. 2017 je SDH kot upravljavec naložbe SDH in RS v družbi Luka Koper, d. d., v okviru delničarjeve pravice do obveščenosti (305. člen ZGD-1) na upravo družbe naslovil zahtevo za pojasnila vezana na 3. točko dnevnega reda skupščine glede predstavitve Letnega poročila 2016, da poslovodstvo družbe poda delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, ki so pomembne za odločanje delničarjev o predlogih sklepov točke 3 in tudi točke 4 skupščine družbe.

Več...
 
Sporočila za javnost
28.6.2017

Samovoljna uporaba imena SDH

Slovenski državni holding, d. d., je bil obveščen, da...

Več...
Skupščine družb
27.6.2017

Savaprojekt, d. d.

Poročilo o poteku skupščine Savaprojekt, d. d. z dne 23. 6. 2017

Več...
Skupščine družb
27.6.2017

Vodnogospodarsko podjetje Drava, d. o. o., Ptuj

Poročilo o poteku skupščine Vodnogospodarsko podjetje Drava, d. o. o., Ptuj z dne 22. 6. 2017

Več...
 
Skupščine družb
27.6.2017

Mariborska livarna Maribor, d. d.

Poročilo o skupščini družbe Mariborska livarna Maribor, d. d. z dne 21. 6. 2017

Več...
Skupščine družb
23.6.2017

HIT, d. d.

Poročilo o poteku skupščine družbe HIT, d. d., Nova Gorica z dne 19. 6. 2017

Več...
Skupščine družb
23.6.2017

Casino Portorož, d. d.

Poročilo o poteku skupščine družbe Casino Portorož, d. d. z dne 22. 6. 2017

Več...