Upravljamo kapitalske naložbe RS in SDH

 

Vodimo postopke prodaj naložb

 

Poravnavamo obveznosti 

 

Sodelujemo v postopkih denacionalizacije

 
 
 
 
19.1.2017

Vlada RS podala soglasje k Letnemu načrtu upravljanja kapitalskih naložb za leto 2017 in k Merilom za merjenje uspešnosti družb s kapitalsko naložbo države

Vlada RS je na seji dne 19. januarja 2017 podala soglasje k Letnemu načrtu upravljanja kapitalskih naložb za leto 2017, ki ga je SDH skladno z ZSDH-1 pripravil na podlagi Strategije upravljanja kapitalskih naložb države. Letni načrt opredeljuje podrobne cilje SDH pri upravljanju posameznih naložb ter ukrepov in usmeritev za doseganje teh ciljev.

Več...
 
Informacije s sej NS SDH
11.1.2017

Informacija s seje NS SDH z dne 11. 1. 2017

Dne 11. januarja 2017 se je sestal nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH).

Več...
Skupščine družb
11.1.2017

Vodnogospodarsko podjetje Drava, d. o. o., Ptuj

Poročilo o poteku skupščine Vodnogospodarsko podjetje Drava, d. o. o., Ptuj z dne 21. 12. 2016

Več...
Obvestila za družbe
11.1.2017

Obveznost poročanja o spremembah premoženjskega stanja po ZSDH-1

Z uveljavitvijo Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/2014; v nadaljevanju besedila: ZSDH-1) so postali zavezanci za poročanje podatkov o premoženjskem stanju ...

Več...
 
Izobraževanje za družbe
9.1.2017

Vabilo na izobraževalno srečanje 4/2017

Tema: Konsolidirano letno poročilo in prehod na mednarodne standarde računovodskega poročanja; Datum izvedbe: četrtek, 2. februar 2017, od 14.00 do 16.00; Lokacija: Uradni list (Rotonda), Dunajska 167, Ljubljana

Več...
Izobraževanje za družbe
9.1.2017

Vabilo na izobraževalno srečanje 3/2017

Tema: Celovito poročanje; Datum izvedbe: četrtek, 2. februar 2017, od 12.00 do 14.00; Lokacija: Uradni list (Rotonda), Dunajska 167, Ljubljana

Več...
Izobraževanje za družbe
9.1.2017

Vabilo na izobraževalno srečanje 2/2017

Tema: Letna poročila – novosti, trendi, dobre prakse; Datum izvedbe: četrtek, 19. januar 2017, od 14.00 do 16.00; Lokacija: Uradni list (Rotonda), Dunajska 167, Ljubljana

Več...
 
 
 
HITRE POVEZAVE
 
Seznam naložb v upravljanju
Prodaja naložb
Priporočila družbam
Kodeks upravljanja
Prijave kandidatov za NS
Strategija upravljanja kapitalskih naložb države
KOLEDAR SKUPŠČIN

 

3/2017: Celovito poročanje

  PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE
 

 

4/2017: Konsolidirano letno poročilo in prehod na mednarodne standarde računovodskega poročanja

  PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE
 

  ANONIMNA PRIJAVA